Norsk sexologi- og parterapiforening

Dette er hjemmesiden til Norsk sexologi- og parterapiforening (NSPF), som er en bransjeforening for sexologer og parterapeuter.

Formålet med NSPF er å gi norske praktiserende, eksaminerte og sertifiserte sexologer og parterapeuter en profesjonell forening.